Каханне

Ваша адзнака: Нет (1 голас)
     Сад у кветкі прыбран,
     Як нявеста, стаіць, 
А над ім запаліліся зоры.
     Мы з табою адны
     Між вішнёвых галін, 
Ў гэтым садзе — таемным прасторы.

     Мы жадаем пачуць
     Любы спеў салаўя, 
Прыслухаемся к шопату ночы.
     Я цалую цябе,
     Ты галубка мая! 
Любы мне твае карыя вочы.

     Упіваемся шчасцем — 
     Каханнем з табой. 
Паліліся дзівосныя трэлі:
     Салавейка шчабеча 
     На ліпе густой, 
Мары светлыя к нам наляцелі...

     Ў гэту майскую ноч,
     Што так памятна нам, 
Летуценні аб шчасці збыліся.
     Во і золак зірнуў —
     Твае вочы ясней... 
Промні сонца на нас паліліся.

Іншыя вершы аўтара