Сцяпан Гаўрусёў

Макаў цвет

Ваша адзнака: Нет (1 голас)
Я на градах мак збірала, 
Ці паспеў — пакаштавала.
     Спелы мак —
     Самы смак. 
Раптам — шась! — адкуль узяўся? — 
Сын суседкі паказаўся.
     — Што збіраеш рана мак? — 
     Запытаў Мяне юнак.
     Ой сусед, ой сусед!

Піла-вяртуха — звонкая гарэза...

Ваша адзнака: Нет (1 голас)

Піла-вяртуха — звонкая гарэза —
Выкручваецца гэтак альбо так.
Мукой апілкі сыплюцца з надрэза,
Хоць падстаўляй прыгоршчы ці латак.

Я з бацькам дуб пілую на штандары
(Патрэбна ў хаце пераставіць печ).
А тут цямнее і находзяць хмары,
I не паспець мне — ведамая рэч.

Куды? Аб гэтым я адзіны знаю
I анікому ў свеце не скажу.
I, сцяўшы зубы, горка праклінаю

Вачэй прыжмураных хітрынкі...

Ваша адзнака: Нет (1 голас)
Вачэй прыжмураных хітрынкі
     На мяне — як матылькі.
Дзяўчат праводзім з вечарынкі —
     Падлеткі-хлапчукі.

Як майскі цвет, я быў нясмелым,
     I ў памяці жыве —
Ідзеш ты ў плацці бела-белым
     Па роснай мураве.

А там лясок — маё расстанне,
     Дык не хавай шчакі.
Снуюць над намі да світання
   

Дубоў надрэчных выразное лісце...

Ваша адзнака: Нет (2 галасоў)

Дубоў надрэчных выразное лісце
Адлюстравала крохкая Вілія.
Гул акіянскіх хваль сюды прынёс калісьці
Я.

Плылі насустрач з далечы нясмелай
Хмурынак ненадзейныя плыты.
Махала з берага касынкай белай
Ты.

Пад кліч зязюль і алай завірухі
Плылі туманаў мройлівых дымы.
Стаялі, згодна ўзяўшыся за рукі,
Мы.

У хвалях шчасця бліскала падкова —
Пакінуў конь блішчастым капытом.