На пракосах

Ваша адзнака: Нет (1 голас)

Ад зары прабег прамень шырокі, косы.
Ад мянташак зазвінелі дружна косы.
А на сэрцы аднаго з касцоў вяселле —
Расплятуцца перад ім тугія косы.

Лёгка рэжа коска. Добрая направаі!
Жаўруковы спеў — налева і направа.
Гэта гукі радасці угары віселі:
Віза на любоў законную, на права.

Іншыя вершы аўтара