Аб. 4010

Яшчэ не ацэнена

на вагоне ляц1ць
св1танне
наз1раецца пэуны
прагрэс
прызнаюся табе
у каханн1
па тарыфе
Velcom-МТС

Іншыя вершы аўтара