Калі восень зацягне...

Ваша адзнака: Нет (11 галасы)
Калі восень зацягне
   ўсё празрыстай журбою
на адным з скрыжаванняў
   жыццёвых шляхоў,
лёс дазволіць нарэшце
   нам спаткацца з табою
пасля ростані нашай —
   роўна трыста гадоў.
Паглядзіш ты мне ў вочы
   і ўсё мне даруеш,
зразумееш, што жыў я
   табою ўвесь час.
I ніхто не заўважыць,
   і ніхто не адчуе,
як па-весняму сонца
   ўсміхнецца для нас.
I мы пойдзем з табою
   па маўклівай алеі,
і галінамі дрэвы
   будуць нас бласлаўляць.
А сляды зацярушыць
   залатая завея
так, што потым не зможа
   ніхто адшукаць.
Сонца ўвечары знікла
   дзесьці за небакраем,
гасне ў хмарах апошні
   прамень залаты.
Я іду цераз восень,
   я шляхоў тых шукаю,
на якіх мне калісьці
   сустрэнешся ты.