Як ты ішоў!..

Ваша адзнака: Нет (3 галасоў)
Як ты ішоў!..
Твая дарога
Цябе, абветранага, абдымала
I твае ногі ціха цалавала,
У промнях сонца, што ішло з табою,
Услед
салодкім пылам танцавала.
 
Як ты ішоў...
            I нечакана
Твая абранніца —
                твая дарога
Перахапіла горла мне, дыханне
I за сабою павяла наводдаль.

I я ў лясы гаючыя ступіла.
Агнём лясным,
             што не спатоліць смагу,
Я на камель з камля перабягала,
З галін зрывалася
                і ўжо ляцела вобзем...

Яшчэ і сёння там, усцяж дарогі
Майго агню
           каліны дагараюць.
Як ты ішоў!..