Атруці мяне вясновым хмелем...

Ваша адзнака: Нет (13 галасы)
Атруці мяне
          вясновым хмелем,
Апляці мяне
          рукамі цёплымі.
На дваіх з табою мы падзелім
Ноч, што льецца залатымі кроплямі.

Ап'яні мяне
          дыханнем чыстым,
Ахіні мяне
          прызнаннем ціхім.
Мы ў далоні з неба зор маністы
Ссыплем рук суладным ускалыхам.
 
Прытулі мацней,
            мая абранніца.
Наталі
      мае сухія вусны...
О, як хутка прыплывае раніца —
Сну і явы сонечнае вусце!..