Я за тваім плячом не разглядзеў...

Ваша адзнака: Нет (9 галасы)
Я за тваім плячом не разглядзеў
У доўгую хвіліну развітання,
Што за акном —
              змярканне ці світанне,
Ці поўневая ноч, ці хмарны дзень.

Было адно імгненне на дваіх.
Было адно спякотнае дыханне
I вусны —
        як кругі выратавання,
Калі ў бяссіллі мы шукалі іх.

Быў шэпт твой непрытомны:
                      «Дарагі...»
I неслухмяных рук перапляценне —
Як крылы птушак,
               што не даляцелі
Да выраю
        і ўпалі на лугі.

I захлынуўся і спыніўся час,
I ты прынікла да мяне адчайна...

Я добра помню ўсё, што нас злучае.
I ўсё забыў, што разлучыла нас.