Чужая любая

Ваша адзнака: Нет (1 голас)

Вас не магчыма не кахаць,
У надзеях верыць спадзявацца.
Вас немагчыма не кахаць,
Ды як магло такое стацца?

Што ваша сэрца і рука,
Не мне належаць а другому.
Гатовы усе жыцце чакаць,
Мы так дауно знаемы.

Пагляд і вусны усе яму,
Мне толькі кволая надзея.
У думках за руку вазьму,
Вы для мяне вясновай феяй.

Вас немагчыма не кахаць,
На жаль належыце другому.
Толькі цяпер я змог спазнаць,
У каханні безнадзейным стому

Яму пагляд, яму рука,
Ды пацалункау вераніца.
Вас не магчыма не кахаць
Вас не магчыма……..