вайна

Калі пачалася вайна для мяне?..

Ваша адзнака: Нет (9 галасы)

Калі пачалася вайна для мяне?
У самае першае тое світанне,
Ад бомбы найпершай...
I ўсё як у сне —
Сустрэча з вайной і з табой развітанне.
Нядаўна сады адцвілі,
Па начах
Так пахла наўкол белавежскай сасною.
Я нават хадзіць асцярожней пачаў:
Я быў перапоўнен табой і вясною.

А што, мая родная, мог я зрабіць?
На захад мы ехалі ворага біць
I апынуліся раптам на ўсходзе.

Вочы сінія-сінія...

Ваша адзнака: Нет (2 галасоў)
Вочы сінія-сінія...
          Косы тугія...
Хтось шчаслівы, як кажуць, дзяўчыну
                  хрысціў.
Трэба вытаптаць многа дарог,
              каб другія
Вочы гэткія,
      гэткія косы знайсці.

Пра такіх, пэўна,
         казкі складалі ў народзе,
Надзяляючы сотнямі светл

Даўно чакаю я цябе

Ваша адзнака: Нет (1 голас)

Даўно чакаю я цябе,
Мой родны і адзіны ў свеце,
Калі тужліва вельмі мне
Спыняю позірк на партрэце.

Удумлівы, дасціпны твар,
Нібы ўсё яму вядома,
Глядзіць з усмешкай на мяне
Ласкава, ветліва ці засмучона.

Даўно чакаю я цябе,
Жыву яшчэ надзеяй сёння
Хаця прайшло нямала год,
I сівізна кранула скроні.

Не плачу ноччу па табе,
Ды толькі плачуць радкі вершаў