Снежная імпрэсія

Ваша адзнака: Нет (9 галасы)
Ты куды мяне клiчаш,
                   паслухай? –
На дварэ нi машын нi людзей.
Завiруха мяце, завiруха...
Белы снег,
Белы цень,
Белы дзень.

Я іду за табой,
          як сляпая,
Патрапляю ў замецены след.
Засыпае нас снег, засыпае.
Белы снег,
Белы след,
Белы свет.

Як паходня,
          твой шаль ружавее 
И вакол –
         нi вачей, нi акон.
На зямлi –
         я i ты,
             i завея.
Белы снег,
Белы след,
Белы сон...